Subscribe:

Giới thiệu

Họ tên: Hoàng Duy Bình
Sinh ngày: 11/12/1954
Địa chỉ: Đội 1 thôn Kinh Dao - Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 01667.792.695
Quá trình công tác
Đi bộ đội năm 1975 đến 1977
Học Đại học y Thái Bình từ 1978 -1984
1985 công tác tại bệnh viện huyện An Dương, Hải Phòng
Quá trinh hoạt động văn học nghệ thuật
Hội viên VHNT Thái Bình từ 1982
Hội viên VHNT Hải Phòng
Có nhiều thơ in trên báo trung ương và địa phương
Được giải thơ khuyến khích toàn quốc về đề tài hoa phượng đỏ do Hải Phòng tổ chức
Tập thơ đã xuất bản: 
Sắc thu 2008
Nắng mới 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét