Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Gần em

Dẫu lòng đá trắng, đá xanh
Gần em thì cũng hóa thành nước thôi
Trăng non hay miệng em cười
Thuyền anh xao động, nửa bơi, nửa chèo
Gió làm cây đứng xiêu liêu
Chim phân tâm hót có chiều vu vơ
Mây về làm núi mộng mơ
Ráng chiều đừng nhuộm câu thơ nẫu buồn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét