Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Lên lầu

Lên lầu đưa mắt sang sông
Làng quê xanh mướt, lúa đồng tốt tươi
Thuyền về chở bóng mấy trôi
Lẻ nhìn cò trắng nhớ người trong mơ
Sông mang tâm sự đôi bờ
Bóng ngàn in đáy bao giờ mới trôi ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét