Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đậu bến mắt em

Em về đưa mắt nhìn quanh
Chẳng thấy người vội liếc nhanh lên lầu
Cái nhìn tinh quái làm sao
Chắc tìm ai lúc đầu chiều gọi em
Trời xanh trong mắt em nhìn
Anh hóa mây biếc đắm chìm ở trong
Hay là thành giọt mưa dông
Để em đôi mắt thành sông nước đầy
Đất trời đang ủ men say
Thuyền anh đậu bến đêm ngày mắt em.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét