Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Khôn ... Dại...

Nhiều khi mua rủi, bán may
Đi mua đêm để bán ngày, lạ chưa
Lại còn mua nắng, bán mưa
Rau non vứt xó đem mua cải ngồng
Sự đời là mớ bòng bong
Ai đem khôn dại đếm đong việc đời
Cầm vàng khôn quá... vàng rơi...
Có khi dại nhặt sắt ... tôi thành vàng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét