Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Bác sĩ nhà quê

Mình là bác sĩ nhà quê
Nên thời cứ phải đam mê ruộng vườn
Ngày trông chớp bể mưa nguồn
Để phơi thóc, kẻo trời tuôn nước về
Đêm nằm nửa tỉnh nửa mê
Nghe vợ ngáy, tưởng bốn bề bão dông.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét