Subscribe:

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Hẹn chú . . .

                    (Kính tặng ông Nguyễn Hữu Phú xã Hồng Phong)

Hẹn chú đêm giữa tháng
Lên lầu ngắm trăng trong
Trách ... ai đem mây đến
Đành cất trăng trong lòng

Trăng nay hình dấu hỏi
Ai khéo khắc lên trời
Như một câu hỏi lớn
Nhân loại chưa trả lời

Trăng hay là lưỡi hái
Xuống đây giúp nhà nông
Gặt tránh mưa tránh bão
Ngoài kia lúa đỏ đồng

Con người ta cũng vậy
Cũng khi khuyết khi tròn
Lúc vui, buồn, mưa, nắng
Nhưng quý nhất lòng son

Nhớ dáng em mảnh mai
Giống như vầng trăng khuyết
Sương thấm lạnh bờ vai
Ngắm "em" càng da diết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét