Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đợi


Bầu trời đợi cánh chim về
Vườn xanh đợi những tiếng ve gọi bầy
Núi buồn thấp thỏm đợi mây
Màn đêm chốt cửa bóng ngày đợi trăng
Mặn mòi biển đợi dòng sông
Còn tôi... giăng hết tơ lòng... đợi ai...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét