Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Người ở người về

Chia tay người ở người về
Trăng non bịn rịn, tóc thề bụi sương
Thuyền ai nặng giọt sầu vương
Ngang trời tiếng hạc dặm trường còn xa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét