Subscribe:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Giấc mơ vàng

Lên lầu đứng khép song đào
Để trăng còn được ra vào tự nhiên
Lúc chập tối hay nửa đêm
Nhiều khi nghe thấy Hằng tiên thầm thì
Nửa gối chiếc, nửa giường the
Giành cho trăng nghỉ, chốc về được không?
Canh khuya trong phút mơ vàng
Quờ tay chạm phải trăng nằm cạnh sao
Ngoài kia gió thổi rì rào
Tiếng gà báo thức va vào bóng trăng. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét